Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Τι θα πει: Μην μετράς παραπέρα...

{Και αφού ρίξουμε τη ματιά μας σε όσα κρίσιμα και εξαιρετικά επίκαιρα θα μας πει το αγιασμένο στόμα του π. Αθανασίου Μυτιληναίου ας απαντήσουμε ο κάθε ένας ξεχωριστά: 

Εμείς στ΄αλήθεια είμαστε στο "μέχρι εκεί" ή μήπως στο "παραπέρα";}

                                                              ~ εκ των "συν αυτώ".


Στό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἀποκάλυψη κάτι εἶναι τό πιό ἐντυπωσιακό γιά μένα. 

Δέν μέ ἐντυπωσίασε οὔτε ὁ ἀντίχριστος οὔτε τίποτε. 

Ξέρετε τί μέ ἐντυπωσίασε; 

Ὅταν στόν Ἀπόστολο Ἰωάννη τόν Εὐαγγελιστή λέγει ὁ ἄγγελος: 

«Πάρε αὐτό τό καλάμι καί μέτρα. Μέτρησε τό ναό καί μέτρησε τήν αὐλή πού εἶναι μεταξύ του ναοῦ καί τοῦ θυσιαστηρίου, λίγα μέτρα ἀπό τήν κυρία εἴσοδο τοῦ ναοῦ. Καί σταμάτα, [τοῦ λέει], μήν μετρᾶς παραπέρα». 

Μήν μετρᾶς θά πεῖ: Δέν θέλει ὁ Θεός νά ξέρει τίποτα περισσότερο, μόνο τούς κατάδικούς Του θέλει νά ξέρει ὁ Θεός, τούς εὐσεβεῖς. 

Παρακάτω δέν θέλει νά ξέρει κανέναν, δηλαδή δέν ἀναγνωρίζει κανέναν! 

Καί λέει ὁ ἄγγελος: 

«Ἐδόθη νά πατηθεῖ ἡ αὐλή τοῦ ναοῦ καί ἡ πόλη Ἱερουσαλήμ ὑπό τῶν ἐθνῶν 42 μῆνες, δηλαδή 3-4 χρόνια». 

Αὐτό, ξέρετε τί σημαίνει; 

Πολλοί, μά πολλοί ἀπό τούς Χριστιανούς μας - γιατί ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἑρμηνεύουν ὅτι ἡ πόλη τοῦ Θεοῦ, Ἱερουσαλήμ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία - θά προσκυνήσουν τόν ἀντίχριστο! 

Αὐτό ἐμένα μέ ἔχει ἐντυπωσιάσει, οἱ Χριστιανοί μας, ναί, ὅταν θά δοῦν ὅτι μπορεῖ νά διωχθοῦν, νά ὑποστοῦν ὅ,τι ὑποστοῦν, νά μήν ἔχεις μισθό, γιατί ἡ ταυτότητά σου δέν εἶναι αὐτή πού θέλομε, κάτσε νά σοῦ βάλομε τή σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου κτλ. 

Καί σοῦ λέει: 

«Νά πεινάσω; Τά παιδιά μου νά πεθάνουν;». 

Καί θά προσκυνήσουν τόν ἀντίχριστο, γιά νά μήν σᾶς πῶ ὅτι τόν προσκυνοῦμε καθημερινά, μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς πού κάνομε! 

Συνεπῶς, πολλοί, μά πολλοί Χριστιανοί μας θά προδώσουν τήν πίστη μας καί θά χαθοῦν! 

Αὐτό εἶναι τό περισσότερο, γιά μένα, σᾶς εἶπα, ἀπό χρόνια πού τό ἔχω διαβάσει καί ἡ ἐντύπωσή μου δέν ἔχει περάσει. 

Τό περισσότερο ἐντυπωσιακό σημεῖο μέσα στό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως! 

Δηλαδή, χτυπιέμαι καί ὀδύρομαι καί κλαίω καί ἀναστενάζω καί λέω κάθε φορά: 

Πώ, πώ … οἱ Χριστιανοί, πόσοι Χριστιανοί, λίγοι θά σωθοῦν! 

Αὐτά πρέπει νά τά λέμε, γιά νά ἑτοιμαζόμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή.

~ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου† 

[ἡ ὁμιλία ἔγινε στίς 11-6-1991] 

(Ομιλία Σειράχ, ὁμιλία 116η)


~ Από Γιάννη Τσιτλακίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου