Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

* Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψεν, οὐδέν ἐποιήσαμεν

Τῇ Ιθ΄ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου
ἐπισκόπου Ἐφέσου,
τοῦ Εὐγενικοῦ.

Τότε τα μέλη της επιτροπής, ο ένας κατόπιν του άλλου
υποχώρησαν στις φοβέρες
και άρχισαν να υπογράφουν την ένωση.

Μόνο ένας δεν υποχώρησε.

Και αυτός ήταν ο Μάρκος ο Ευγενικός.

Όταν ο πάπας έμαθε την άρνησή του είπε
«Αφού δεν υπέγραψε αυτός, τίποτα δεν κάναμε».
 
Δεν υπέγραψε και κινδύνευσε τα μέγιστα τότε... 
Με δυσκολία κατόρθωσε να φύγει αβλαβής από τη Ρώμη
και να επιστρέψει στην Πόλη. 
Όταν έφτασε, βγήκε ο λαός και τον υποδέχθηκε, τον σήκωσε στους ώμους. 
Γιατί ήταν ήρωας και άγιος. 
Έμεινε ανυποχώρητος, 
ένας αυτός εναντίον όλων....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου