Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

"Προσευχή για απειλή πολέμου..." | Ψαλμός 131


Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ, ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ· εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου,να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο, όταν εξ αμαρτιών μας γίνονται συνεχείς πόλεμοι...
Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου

(από τον Alexis Alexadrou)


* Σημερινή εικόνα από το σημείο μαχών στην Ουκρανία...
(η φωτογραφία από τον Christos Isaias)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου