Κυριακή 10 Απριλίου 2022

"Ο άγιος Σάββας είναι η επιτομή του σημερινού ευαγγελίου. Ταπεινός και αφανής, εκρύβετο ως άγιος από τους ανθρώπους...

 


Ο άγιος Σάββας είναι η επιτομή του σημερινού ευαγγελίου. 
Ταπεινός και αφανής, εκρύβετο ως άγιος από τους ανθρώπους. 

Μόνο οι αγνοί και οι απλοϊκοί ελάμβαναν οσμή από την ευωδία της αγιότητας του, όσο ήταν ζωντανός και ανάμεσα τους. 
Ένας ταπεινός και αφανής καλόγηρος, από αυτούς πού δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει ο πολύβουος και πλουραλιστικός κόσμος. 
Δεν ήταν πυροτέχνημα, εντυπωσιακός, άρχων, πρωτοκάθεδρος, φιλόπρωτος, "δραστήριος", αποτελεσματικός πολυπράγμων, όπως είναι οι "πετυχημένοι" και λαοφιλείς ποιμένες και κοσμικοί της σήμερον.
Ήταν δούλος του Δούλου του Θεού. 
Άξιος του πρώτου μακαρισμού. 
Ποιμήν των απλών αμνάδων.
Εξομολογητής ταχύς, πρόθυμος και ακριβής.
Φιλόπτωχος και φιλεύσπλαχνος. 
Άνθρωπος της προσευχής και της σιωπής και όχι της ρητορείας. 
Εκινείτο όπου οι πληγές του κόσμου και αγαπούσε την ταφή την εκούσια και την απλότητα την καταφρονημένη.

Αλλά σήμερον, πού η δόξα της Βαβυλώνας; 
Πού η φήμη των λαμπρών και υψηλοφρόνων; 
Πού η τιμή και η φαντασία των πλουσίων; 
Ατμίδα και καπνός! 
Ενώ ενώπιον του ταπεινού καλογήρου, κλίνουν γόνυ ευλαβείας Αρχιερείς και Άρχοντες και πανήγυρις λαού υψώνει φωνή μεγαλυναρίου στην παναγία μνήμη του!
Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγγος των κατορθωμάτων του και έως του θρόνου του Θεού η λάμψη των θαυμασίων του! 
Ίνα πληρωθή το ρηθέν πώς όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί!

Ο άγιος Σάββας κοιμήθηκε σε ένα ταπεινό κελί, περιστοιχιζόμενος από απλούς ανθρώπους και αποκεκρυμμένος από το φως της δημοσιότητας. 
Όταν έφυγε πίσω του δεν άφησε επιστημονικά συγγράμματα ,συνεντεύξεις και οπαδούς ενθουσιώδεις αλλά πλούσια παράδοση Χριστού στα πνευματικά του παιδιά και υπόδειγμα μηδενικής -κυριολεκτικά μηδενικής- υλικής περιουσίας...

~ από τον π.Panteleimon Krousko


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου