Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

* ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας, λόγω ελλείψεως επαναξιολογήσεως του μέτρου...

                                                                   ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2332/2022 

Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας

Με την 2332/2022 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του Γ’ Τμήματος, κρίθηκε α) ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4917/2022, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 περί επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι τις 31-12-2022, είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και β) ακυρώθηκε η Γ4β/Γ.Π.οικ.21912/14-4-2022 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β΄ 1995/20-4-2022), με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α΄ 157)»

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατηγορίας εργαζομένων (βλ. Σ.τ.Ε. 1684/2022 ως προς τους εργαζομένους σε δομές υγείας και 1400/2022 ως προς τους υπηρετούντες στις Ε.Μ.Α.Κ.), μπορεί μεν να συνιστούν ακόμα και σοβαρή επέμβαση στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, η ελευθερία κινήσεως και η ιδιωτική του ζωή, πλην η επέμβαση αυτή είναι συνταγματικώς ανεκτή εφ’ όσον, μεταξύ άλλων, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και, πάντως, μέχρι την εξεύρεση λύσεως για την ανάσχεση της πανδημίας, η ένταση δε και η διάρκειά τους, λόγω της προσωρινότητάς τους, πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικώς από τα αρμόδια κρατικά όργανα ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη των έγκυρων επιστημονικών παραδοχών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον χρόνο που δημοσιεύθηκε ο ν. 4917/2022 (31-3-2022) και εκδόθηκε η  προσβαλλόμενη πράξη (14-4-2022) είχε παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ και πλέον μηνών από τη λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, ήτοι  διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας.

Εξάλλου, ουδόλως προκύπτει βάσει ποίων συγκεκριμένων επιστημονικών δεδομένων ο χρόνος της επαναξιολογήσεως παρατάθηκε έως τις 31-12-2022, δηλαδή τοποθετήθηκε σε χρόνο που επίσης υπερβαίνει τον εύλογο, εν όψει του ότι απέχει εννέα μήνες από την ψήφιση του ν. 4917/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, αλυσιτελώς η Διοίκηση επικαλείται και προσκομίζει ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, δικαιολογούν την παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εφ’ όσον η επαναξιολόγηση του μέτρου αυτού αναβλήθηκε ρητώς, κατά τα ανωτέρω, για τις 31-12-2022, και, πάντως, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι έγινε πράγματι τέτοια συνθετική εκτίμηση και αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων από αρμόδιο προς τούτο επιστημονικό όργανο. Εν πάση δε περιπτώσει τα προσκομισθέντα στο Δικαστήριο στοιχεία δεν δικαιολογούν την παράταση της υποχρεώσεως προς εμβολιασμό. Μειοψηφία ενός παρέδρου.

πηγή

7 σχόλια:

 1. Δεν πρέπει να επιστρέψουν. Πρέπει η Κυβέρνηση να βρει τρόπο νόμιμο να απολυθούν χωρίς καμιά αποζημίωση. Δεν τους αξίζει επιστροφή. Ας βρουν άλλη εργασία να κάνουν. Δεν θα περάσει σε αυτούς που κατέστρεψαν με τον αντιεβμολιαστικό τους αγώνα ζωές και υγεία δικών μας ανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι "υποχρεωτικό" να συμφωνούμε σε όλα;
  Σας ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε την αντίθεσή σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Διάλεξαν να φύγουν. Τραβήξαμε το κανάλι και τώρα νομίζουν ότι θα τους δεχθούμε με ανοικτές αγκαλιές. Όχι βέβαια. Να καθίσουνε σπίτι τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν περιφρονώντας το καθήκον έφυγαν με την δικαιολογία ότι δεν κάνουν εμβόλιο για να μην δώσουν την μάχη οι πόρτες είναι κλειστές για επιστροφή. Είναι άδικο να δουλεύουμε χωρίς ρεπό, άδειες, με κίνδυνο δικό μας και της οικογένειάς μας και αυτοί να είναι έξω και να μας λοιδορούνε στις πλατείες και έξω από τα νοσοκομεία. Δεν τους θέλουμε. Ο αγώνας θα είναι δικός μας τώρα για να τους διώξουμε ή να τους απομονώσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα Δικαστήρια πρώτα πρέπει να εξετάζουν και μετά να παίρνουμε αποφάσεις. Η απόφαση αυτή είναι μίας άδικης Δίκης. Ας το αντιληφθούνε. Όχι να αμειφθούν αυτοί που το έβαλαν στα πόδια. Αυτοί που λιποτάκτησαν από την μάχη και άφησαν προσωπικό και νοσηλευόμενους μόνος τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν έχουν και τόσο αδικο αυτοί που δεν βλέπουν με καλή ματιά την επιστροφή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να καθίσουν σπίτι τους όσοι ως τώρα καθόντουσαν εκτός υπηρεσίας. Να πάρουν απολυτήριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή