Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

* Μπορείς να με αγκαλιάσεις, πάτερ; | Can you hug me, father?

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου