Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

... των δι' εὐλόγους αἰτἰας

Οι συνθήκες τα έφεραν έτσι,
ώστε να ανήκουμε
στους "δι' ευλόγους
αιτίας απολειφθέντας".

Μ' αυτή τη μνημόνευση
κάπως μοιράζεται
ο πόνος μας.

Μας θυμίζουν
εκείνες
τις δικαιολογημένες
απουσίες του σχολείου.

Λείπαμε
από τα μαθήματα,
αλλά δεν μας ζητούσαν
"απολογία".

Αντιθέτως,
όταν επιστρέφαμε,
όλοι ήταν
πιο ευγενικοί μαζί μας...

π. Σπ. Ράπτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου