Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

~ "Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς…" |Μόρφου Νεόφυτος - 11.3.2022

" ... Παναγία μου δίδαξόν με τί με δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν!
Παναγία μου δίδαξόν με τί πρέπει να κάνω και να λέω!
Σκεφτείτε έναν Επίσκοπο που η κατ´εξοχήν εργασία του είναι να ορθοτομεί, με διάκριση τον λόγο της Αληθείας, τον Χριστό δηλαδή, ο Λόγος της Αληθείας είναι ο Χριστός!
Και όλα αυτά να τα κάνει αδέξια, αφώτιστα, απαράκλητα...
Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η προσευχή εν παντι καιρώ και τόπω, και ιδιαιτέρως στην εποχή μας, την τόσο συγχυσμένη, βαβελική, φοβισμένη και τρομοκρατημένη...
Που καταφύγομεν Αγνή;
Ει μη εις σε την Θεοτόκον, την Μητέρα του Φωτός, του Ακτίστου Φωτός να μας δώσεις φώτιση τι να κάνουμε και τι να πούμε σε μια εποχή που όλα σείονται και είναι έτοιμα να γκρεμιστούν...
Μόνο η Παναγία και οι Άγιοι μας, και οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι μπορούν να μας στηρίξουν και να μας δώσουν έμπνευση, ενθουσιασμό, ελπίδα, πίστη, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια!
Όλα αυτά που έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια...."
Μόρφου Νεόφυτος

 |εμείς από Theodoula Paraskeuopoulou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου