Κυριακή 8 Μαΐου 2022

«Μή ἀποστρέψῃς το πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι...

 ...θλίβομαι, 

ταχύ ἐπάκουσόν μου, 

πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καί λύτρωσαι αὐτήν» (Ψαλμ. 68, 18-19).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου