Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Ετοιμάζου ποταμέ...

 

Ἐτοιμάζου Ἰορδάνη ποταμέ· 
Ἰδοὺ γὰρ παραγίνεται Χριστὸς ὁ Θεός
βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου, 
ἵνα τῶν δρακόντων ἀοράτους κεφαλὰς συνθλάσῃ τῇ θεότητι, 
ἐν τοῖς ὕδασι ...

|από τον Παναγιώτη Δρόσο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου