Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

* Πάντα ακούει τις δεήσεις και τις πο­λύκλαυστες παρακλήσεις των πιστών αδελφών του...

            

Μία δοξολογία εξέρχεται από τα χείλη όλων.

Η λάρνα­κα του Οσίου

«ιατρείον δέδεικται πάσης ασθενείας».

Έκθαμβος ο υμνογράφος τής Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας α­είμνηστος π. Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης θα γράψει:

«Ιδόντες σου τήν βιοτήν καί τήν πτωχείαν τήν πολλήν οί Άγαρηνοί, Ιωάννη, σφόδρα ηύλαβήθησαν η­θών σου τήν σεμνότητα».

Και σε δόξα­σαν.

Και με μεγάλη φωνή διέδιδαν ότι είσαι φίλος και οικείος του Θεού»!

Συνεχί­ζει ο Όσιος μας με τήν ίδια, όπως πάντα, απέραντη αγάπη του και στοργή νά ακούει τις δεήσεις και τις πο­λύκλαυστες παρακλήσεις των πιστών αδελφών του.

Και νά θαυματουργεί σε πολλούς.

Συνεχώς καταγράφονται και νέα θαύματα του...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου